Privacy statement

Privacy is een kwestie van vertrouwen, en wij hechten belang aan jouw vertrouwen. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer. Daarom houden wij ons bij de verwerking van jouw persoonlijke gegevens aan de wettelijke bepalingen. Wij willen jou hier over de door ons geregistreerde en gebruikte gegevens informeren en vragen jou hiermee om jouw toestemming voor bepaalde vormen van gegevensgebruik. In het eerste deel informeren wij jou over de registratie en het gebruik van jouw gegevens in het kader van website bezoeken en eventuele bestellingen via onze website. Voor zover jij ons uitdrukkelijk toestemming hebt verleend voor het commerciële gebruik van gegevens zoals de nieuwsbrief of voor andere vormen van gegevensgebruik, vind je in het tweede deel nadere informatie over de reikwijdte hiervan en de bezwaarmogelijkheden. Je kunt onze online winkel (“shop in shop”) bezoeken en rondkijken zonder persoonlijke gegevens te hoeven verstrekken, tenzij je uiteraard met gebruikersnaam en wachtwoord inlogt. Je kunt dit document afdrukken of opslaan met behulp van de standaardfuncties van jouw internetprogramma of browser (bijvoorbeeld door "Bestand" en vervolgens "Opslaan als..." te selecteren).

1. Algemene gegevensregistratie en algemeen gebruik

1.1 Gegevensregistratie en gebruik
a. Bestelling: jouw gegevens worden door ons geregistreerd, opgeslagen en verwerkt met het oog op de afwikkeling van jouw bestelling via onze website bij derden en een eventuele latere garantie van de bij derden bestelde producten alsmede met het oog op onze serviceverlening. Bij de afwikkeling van jouw bestelling ontvangen de hierbij door ons ingeschakelde dienstverleners (transporteurs, logistieke bedrijven en banken) de noodzakelijke gegevens. Bij de bestelling van producten en diensten hebben wij jouw correcte adresgegevens nodig. jouw telefoonnummer wordt slechts gebruikt bij vragen. jouw e‑mailadres hebben wij nodig om de ontvangst van jouw bestelling te kunnen bevestigen en met joute kunnen communiceren. Wij gebruiken het bovendien ter identificatie (klantlogin). Verder ontvang je via dit adres een orderbevestiging.

b. Klantlogin: als je je bij ons registreert, krijg je ons toegang tot jouw gegevens middels een gebruikersnaam en een wachtwoord. Hiermee kun je jouw persoonlijke gegevens bekijken en wijzigen. Je verplicht je de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan onbevoegde derden ter beschikking te stellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van wachtwoorden, tenzij het misbruik aan ons is toe te rekenen.

c. Reclamedoeleinden: wij gebruiken jouw gegevens niet voor reclamedoeleinden.

d. Overige gegevensregistratie en overig gebruik: wanneer je onze website bezoekt, worden bepaalde gegevens geregistreerd en opgeslagen. Met het oog op de veiligheid van het systeem wordt bijvoorbeeld tijdelijk de domeinnaam of het IP-adres van de computer opgeslagen waarvan de aanvraag afkomstig is. Ook eventueel ingevoerde gegevens, de datum van de aanvraag, de http-antwoordcode, de website vanwaar de computer op onze website komt en tot slot de verzonden datahoeveelheid (bytes) worden geregistreerd en opgeslagen. Voor de verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van het wettelijk verplichte ‘double opt‑in’ principe. Dit houdt in dat wij je pas een nieuwsbrief toesturen wanneer je in onze e‑mailbevestiging bevestigt dat je de nieuwsbrief daadwerkelijk wilt ontvangen. We gebruiken jouw persoonsgegevens ook om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

e. Markt-en klanttevredenheid onderzoek: Jouw gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor ons markt- en klanttevredenheid onderzoek. Vanzelfsprekend gebruiken wij deze gegevens anoniem en voor statistische doeleinden van de onderneming 3dPlaza. Je kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Graag attenderen wij je er ook op dat jouw antwoorden niet aan derde verspreid worden of openbaar worden gemaakt. De invoer van jouw e-mailadres is uitsluitend nodig wanneer je aan een winactie deelneemt. Wij zullen jouw antwoorden nooit samen met jouw e-mailadres opslaan.

1.2 Cookies
Voor een bezoek aan onze website is het accepteren van cookies niet verplicht. Wij willen je er echter op wijzen dat het gebruik van de functie winkelmandje en het bestellen van producten alleen mogelijk is wanneer cookies worden geaccepteerd.

Wat zijn cookies?
Cookies en Flash-cookies zijn kleine bestandjes, die door middel van jouw browser op jouw computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens met ons systeem uitwisselen. In principe is sprake van twee verschillende soorten cookies, de zgn. sessie-cookies, die worden gewist zodra je jouw browser sluit en tijdelijke/permanente cookies, die gedurende een langere tijd of onbeperkt op jouw computer worden opgeslagen. Het opslaan van instellingen en gegevens helpt ons, onze website en onze aanbiedingen op jouw wensen af te stemmen en het gebruik voor jou gemakkelijker te maken, bijv. omdat bepaalde gegevens van jou zodanig worden opgeslagen, dat je ze bij elk volgende bezoek niet steeds weer hoeft in te voeren.

Welke cookies worden door 3dPlaza gebruikt?
De meeste door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie (einde van de sessie) automatisch weer van jouw harde schijf verwijderd (vandaar de naam sessie-cookies). Sessie-cookies zijn bijvoorbeeld nodig om je via meerdere pagina's de functie winkelmandje te kunnen aanbieden. Bovendien gebruiken wij ook cookies, die bij jou op de harde schijf blijven staan. Bij een volgend bezoek wordt dan automatisch herkend, dat je onze website reeds eerder hebt bezocht en welke gegevens je hebt ingevoerd en welke instellingen jouw voorkeur genieten. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden op jouw harde schijf opgeslagen en worden na een vooraf ingestelde tijd automatisch verwijderd. Deze cookies zijn met name bedoeld om ons aanbod gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat er speciaal op jouw interesses afgestemde informatie op de pagina wordt weergegeven. Het enige doel van deze cookies is om het bezoek aan onze website zo comfortabel mogelijk te maken.

Welke gegevens worden in de cookies opgeslagen?
De door 3dPlaza gebruikte cookies zullen geen privacy-gerelateerde gegevens opslaan. De door ons gebruikte cookies kunnen daarmee niet aan een bepaalde persoon en dus ook niet aan jou worden gekoppeld. Wanneer cookies worden geaccepteerd krijgen deze een identificatienummer. Op geen enkel moment zal het mogelijk zijn jouw privacy-gerelateerde gegevens aan dit identificatienummer te koppelden. Jouw naam, jouw IP-adres of vergelijkbare gegevens, die een koppeling van de cookies met jouw persoon mogelijk zouden maken, worden op geen enkel moment opgeslagen. Op basis van de cookie-technologie krijgen wij uitsluitend anonieme informatie, bijv. over de pagina's van onze shop die werden bezocht en de producten die werden bekeken enz.

Hoe kan ik voorkomen dat de cookies worden opgeslagen?
In jouw browser kun je instellen dat cookies uitsluitend kunnen worden geaccepteerd wanneer je daarvoor toestemming geeft. Wanneer je uitsluitend de 3dPlaza-cookies wilt accepteren, maar niet die van onze dienstverleners en partners (derden), kun je de instelling "Cookies van derden accepteren" in jouw browser uitschakelen (Firefox) of onder de instelling Indirecte cookies de mogelijkheid Blokkeren aanvinken (Explorer 8). In de meeste gevallen zal door middel van de help-functie in de menubalk van jouw browser worden aangegeven hoe je nieuwe cookies kunt weigeren en reeds opgeslagen cookies kunt uitschakelen. Bij een gezamenlijk gebruik van computers die zo zijn ingesteld dat het opslaan van cookies en Flash-cookies is geaccepteerd, raden wij je aan om je na beëindiging van de sessies altijd volledig af te melden. Deze website maakt bovendien gebruik van Google Analytics, een dienst van Google, Inc. (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van jouw gebruik van ons internetaanbod mogelijk is. De door een cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website (inclusief jouw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google onderschrijft de "US Safe Harbor principles" en is aangemeld bij het "Safe Harbor"-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel (US Department of Commerce). Google gebruikt deze informatie om jouw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te stellen en overige diensten op het gebied van website‑ en internetgebruik aan ons te leveren. Google verstrekt deze informatie eventueel ook aan derden voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google combineert jouw IP-adres in geen geval met andere gegevens van Google. Door middel van de desbetreffende instelling in jouw browsersoftware kun je verhinderen dat cookies worden geïnstalleerd; wij wijzen je er echter op dat je in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website ga je ermee akkoord dat de over jou geregistreerde gegevens door Google worden verwerkt op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

1.3 Log-bestanden
Iedere keer dat je op de pagina's van 3dPlaza bent worden door de desbetreffende browser gebruiksgegevens naar ons systeem gestuurd en in protocolbestanden, de zgn. server-logfiles, opgeslagen. De daarbij opgeslagen gegevens bevatten onderstaande gegevens: datum en tijd van het openen van de pagina, de naam van de geopende pagina, IP-adres, referrer-URL (de herkomst-URL, van waaruit je op de 3dPlaza-website terecht bent gekomen), de verstuurde hoeveelheid gegevens, alsmede informatie over het product en de versie van de gebruikte browser. De IP-adressen van de gebruikers worden na beëindiging van de sessie verwijderd of geanonimiseerd. Tijdens het anonimiseren worden de IP-adressen zodanig gewijzigd, dat de afzonderlijke gegevens met betrekking tot persoonlijke of zakelijke relaties niet meer of uitsluitend tegen een onevenredige grote inspanning aan tijd, kosten en arbeidskrachten terug kunnen worden gevoerd tot een bepaalde of aanwijsbare natuurlijke persoon.Deze logfiles analyseren wij in anonieme vorm, zodat wij ons aanbod en de 3dPlaza-shop verder kunnen verbeteren en gebruikersvriendelijker kunnen vormgeven, fouten sneller kunnen opsporen en verhelpen en de servercapaciteit kunnen regelen. Zo kunnen wij bijv. reconstrueren op welk moment de 3dPlaza-shop de meeste bezoekers trekt. Wij stemmen onze datavolumes daarop af, zodat je zo snel mogelijk toegang tot ons shop heeft en jouw aankopen kunt doen. Bovendien kunnen wij door middel van een analyse van de protocolbestanden eventuele fouten in de 3dPlaza-shop sneller herkennen en verhelpen.

1.4 Veilige gegevensoverdracht
Uw persoonlijke gegevens worden door ons veilig en versleuteld verzonden. Dit geldt zowel voor jouw bestelling als voor de klantlogin. Hierbij maken wij gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Niemand kan weliswaar absolute veiligheid garanderen, maar wij beschermen onze website en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw gegevens door onbevoegden.

2. Uitdrukkelijke toestemming
In dit deel van de privacy‑ en gebruiksvoorwaarden vind je de inhoud en reikwijdte van verschillende vormen van uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van jouw gegevens die je op vrijwillige basis aan ons kunt verlenen en te allen tijde kunt herroepen.

2.1 Nieuwsbrief
Via onze nieuwsbrief ontvang je te allen tijde opzegbare informatie. Gegevens die wij in het kader van de analyse van nieuwsbrieven ontvangen, gebruiken wij om onze diensten te personaliseren en optimaal op de interesses en voorkeuren van de gebruiker af te stemmen alsmede voor reclame en marktonderzoek. De gegevens worden door ons opgeslagen voor archivering en voor herhaald gebruik voor de genoemde doeleinden.

2.2 Prijsvragen
Bij eventuele prijsvragen maken wij gebruik van de gegevens om de winnaars te informeren en reclame voor onze aanbiedingen te maken. Gedetailleerde informatie hierover vind je eventueel in onze deelnamevoorwaarden behorend bij de desbetreffende prijsvraag.

2.3 Inhoud van de toestemming
Je hebt ons ‑ voor zover van toepassing ‑ uitdrukkelijk onderstaande toestemming verleend en wij hebben jouw toestemming geregistreerd. Wij zijn verplicht de inhoud van de toestemming te allen tijde op afroep beschikbaar te houden. Je kunt de door joueenmaal verleende toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen.

3. Rechten van de betrokkene

Volgens toepasselijke privacywetgeving kunnen onze klanten verzoeken om inzage in de over hun opgeslagen gegevens alsmede ‑ voor zover van toepassing ‑ verzoeken hun persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt te allen tijde hetzij in het algemeen, hetzij in verband met bepaalde maatregelen bezwaar maken tegen het gebruik van de gegeven. Maak dit schriftelijk kenbaar aan ons door een brief te sturen naar:

3dPlaza, Padualaan 8 3584, CH Utrecht

Share this information